Menu Phở Thìn

Contact us:

Address / Địa chỉ : 61 Đinh Tiên Hoàng – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Hotline / Liên hệ : (+84) 033 9253 464

Follow and review for us on :